Disclaimer

Spread the love

या संकेतस्थळावरील सर्व माहिती – https://worldofmarathi.in/ – हि चांगल्या हेतू आणि केवळ सामान्य माहितीसाठी प्रकाशित केली आहे. https://worldofmarathi.in या माहितीची परिपूर्णता, विश्वसनीयता आणि अचूकतेबद्दल कोणतीही हमी देत नाही. 

आपल्याला या (https://worldofmarathi.in) वेबसाइटवर सापडलेल्या माहितीवरुन घेतलेली कोणतीही कारवाई आपल्या स्वतःच्या जोखमीवर आहे. आमच्या वेबसाइटच्या वापरासंदर्भात कोणत्याही तोटा आणि / किंवा नुकसानीसाठी https://worldofmarathi.in जबाबदार राहणार नाही.

आम्ही सर्व माहिती हि इंटरनेट किंवा पुस्तके वर्तमानपत्रे या मधून घेत असतो तरी आम्ही माहिती ची जबाबदारी घेत नाही .