10000 samanarthi shabd in marathi | समानार्थी शब्द मराठी | similar word in marathi

Spread the love
 • आरोप आळ, तक्रार
 • आरोग्य तब्येत, प्रकृती
 • आई माता ,जननी, माय, माउली, मातोश्री
 • आज्ञा हुकूम
 • आशा इच्छा
 • आसक्ती लोभ
 • आळा निर्बंध
 • आठवण सय, स्मृती, स्मरण
 • आकाश आभाळ, अंबर, नभ
 • आज्ञा आदेश, हुकूम
 • आनंद हर्ष, खुशी, समाधान, मोद
 • आग्रह हट्ट, हेका, अट्टाहास
 • ओढा नाला, झरा, ओहोळ
 • आशीर्वाद शुभचिंतन
 • उमेद उत्साह, हिम्मत, धैर्य
 • उत्सुक अधीर, आतुर, उत्कंठित
 • उसंत सवड, फुरसत
 • उचै:श्रवा समुद्रमंथनातून मिळालेला घोडा
 • उषःकाल सकाळ
 • उषा सकाळ, पहाट, प्रातःकाल, प्रभात, उषःकाल, अरुणोदय
 • उपहास मस्करी, थट्टा, चेष्टा
 • आदर मान
 • आपत्ती संकट

Leave a Comment