Manifest meaning in Marathi | manifest म्हणजे काय? | Indian dictionary

Spread the love

Manifest म्हणजे काय? Manifest meaning in marathi – आज आपण Manifest या इंग्लिश शब्दाचा मराठी मध्ये अर्थ त्याचे समानार्थी शब्द तसेच विरुद्धार्थी शब्द व वाक्यप्रचार व व काही उदाहरणे पाहणार आहोत या सर्वांच्या माध्यमातून तुम्हाला meaning of Manifest in marathi मध्ये  माहिती होईल तर चला हा शब्द पाहूयात . 

Manifest meaning in Marathi

Manifest म्हणजे

 • प्रकट
 •  साप
 •  स्पष्ट होणे 
 • सार्वजनिक तत्वांना दिसणे 
 • वेगळे होणे
 •  डोळस 
 • स्पष्टीकरण
 •  प्रात्यक्षिक 
 • घोषणा
 •  प्रदर्शन
 •  लक्षण

जी गोष्ट आपल्या डोळ्यांनी दिसते जे स्पष्ट होते त्याचे अर्थ आपल्याला कळतात की समक्ष असते या सर्वांसाठी मिनी फास्ट इंग्लिश शब्द मराठीमध्ये वापरतात

Concernment manifestation in Marathi

याचा अर्थ होतो की म** उघडकीस आणणे किंवा जो म** पाठवला असतो व्यापाऱ्यांनी तो उघडकीस आणणे दर्शवणे याला consignment manifestation असे म्हणतात

Abundance manifest meaning in Marathi

जी काही विपुलता असते ती उघडकीस आणणे दर्शवणे काही लोकांकडे संपत्ती साधन असते त्याची प्रदर्शन करतात त्यालाच abundance manifest असे म्हणतात

Example

१. रामला तापची लक्षणे दिसू लागलेत त्यामुळे तो दवाखान्यात गेला

2.त्याने काम की प्रत्येक काम केलेले हे चुकते यावरून हे स्पष्ट झाले की तू बिन कामाचा आहे

3.सरकारने केलेले काम स्पष्ट बसणे दिसत आहे त्यामुळे लोकांनी सरकारला खूप मते दिली

4.गंगा नदी हिमालयातून प्रकट झाले आहे ते तिथून वाहत बंगालच्या उपसागरात जाऊन मिळते

1. Ram started manifest symptoms of fever so he went to the hospital

2.The fact that he misses work or every work done, it is manifest that you are unemployed

3.The work done by the government Manifest to be doing well, so people gave a lot of votes to the government

4.The river Ganga manifest from the Himalayas and flows from there into the Bay of Bengal

२. राजू अचानक प्रकट झाल्याने त्याच्या घरच्यांना अचानक सुखद धक्का मिळाला

2. Raju’s family got a sudden pleasant shock when he suddenly manifest.

३. राजेशने केलेले काम आता स्पष्टपणे दिसू लागले आहे त्यामुळे त्याचे वरिष्ठ त्याच्यावर ती खुश आहेत

3. Rajesh’s work is now manifest visible so his superiors are happy with him

४. सरकारची काही काम पारदर्शक नसतात तिथे पारदर्शकता आणावी यासाठी लोकांची मागणी आहे

4. People are demanding to bring manifesty where some government work is not transparent

५. लोकांची चरित्र हेच पारदर्शक असावे त्याच्यावरून कोणता डाग असावा ना कोणत्या आरोप असावी

5. People’s character should be transparent without any stain or accusation

६. तुमचे मन साफ असावे तुमचे मन जर व्यवस्थित असेल तर तुमची कामे व्यवस्थित होतात अन्यथा तुमची कामे अडकून पडतात

6. Your mind should be clear If your mind is clear then your work will be done well otherwise your work will get stuck

Manifest synonyms words 

 • distinct
 •  evident 
 • obvious
 •  patent
 •  plain. 

Leave a Comment